1.) Informace o firmě :

Kontrola, údržba, opravy a plnění hasicích přístrojů, automatických hasicích systémů, stabilních hasicích zařízení a lokálních stabilních zařízení. Kontrola, údržba a opravy požárních vodovodů.

Kontakt :

p. Radek Adámek
tel.: 603 995 434, 487 877 638
e-mail: radekadamek@seznam.cz

2.) Informace o firmě:

Poradenská a školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Školení řidičů manipulačních vozíků.

Kontakt :

p. Josef Křivan
tel.: 602 351 947, 487 728 322
e-mail: j.krivan13@seznam.cz